27
ژانویه

بررسی مدلسازی اطلاعات ساختمان در پایداری

امروزه به دلیل نگرانی‌هایی که در حوزه‌ پایداری مطرح است رویکرد ساختمان‌ها و به طور کلی صنعت ساخت به سمت به کارگیری استراتژی ساختمان سبز در حال تغییر است و تقاضا برای ساختمان‌هایی که تاثیرات کمتری روی محیط زیست داشته باشند روز به روز در حال افزایش است و مدلسازی اطلاعات ساختمان (بیم) به عنوان یک انقلاب تکنولوژیک در عرصه معماری، مهندسی و ساخت و ساز از جانب بسیاری از متخصصان فرصت مغتنمی در این زمینه تلقی می شود. بیم به عنوان یک راه حل تسهیل کننده برای یکپارچگی اطلاعات در چرخه حیات ساختمان شناخته می‌شود و فرصت استفاده بهینه از اطلاعات در دسترس برای طراحی پایدار و آنالیز عملکرد سازه را ایجاد می‌کند. تحقیقات نشان می‌دهد بیم به طور قابل توجهی مسیر پیش‌ روی به سمت ساخت و ساز سبز را هموار می‌کند و پیش بینی می‌‍شود در آینده با شناسایی و حل چالش‌های آن به صورت گسترده‌تر مورد استفاده قرار گیرد. این پژوهش بر ارتباط میان به کارگیری قابلیت‌های بیم برای از میان برداشتن موانع و تسهیل پیاده سازی اصول پایداری در صنعت ساختمان می‌پردازد و به این سوال پاسخ می‌دهد که مزیت‌های بالقوه بیم در چه زمینه‌هایی مورد استفاده قرار گرفته است و چه زمینه‌هایی برای توسعه کارکرد آن در آینده می توان متصور بود و با طبقه بندی آنها در سه بخش اقتصادی، محیطی و اجتماعی به تفصیل در هر بخش ظرفیت بهره‌گیری از ابزار بیم برای ارتقای پایداری را تشریح می‌نماید.