24
اکتبر

مدیریت ساخت چیست؟

مدیریت ساخت و ساز مفهوم نسبتاً جدیدی است. این اصطلاح اولین بار در دهه 1960 هنگامی که تعدادی از دانشجویان دانشکده مهندسی عمران دانشگاه فلوریدا یک گروه پژوهشی را...

ادامه مطلب