27
ژانویه

بررسی مدلسازی اطلاعات ساختمان در پایداری

امروزه به دلیل نگرانی‌هایی که در حوزه‌ پایداری مطرح است رویکرد ساختمان‌ها و به طور کلی صنعت ساخت به سمت به کارگیری استراتژی ساختمان سبز در حال تغییر است...

ادامه مطلب