24
اکتبر

مدیریت ساخت چیست؟

مدیریت ساخت و ساز مفهوم نسبتاً جدیدی است. این اصطلاح اولین بار در دهه 1960 هنگامی که تعدادی از دانشجویان دانشکده مهندسی عمران دانشگاه فلوریدا یک گروه پژوهشی را راه‌اندازی کردند، ظاهر شد. درحقیقت، مدیریت ساخت هم یک مدل عملی و هم یک مدل تجاری است، بنابراین می‌تواند تعاریف متفاوتی داشته باشد. چند تعریف از مدیریت پروژه ساخت و ساز در زیر آورده شده است:

  • «مدیریت ساخت یک روش تحویل پروژه است که به موجب آن کارفرما (مالک یا سازنده) یک مدیر ساخت را استخدام می‌کند تا از تخصص او برای تخمین هزینه، زمان‌بندی و اجرای پروژه استفاده کند.»
  • «مدیریت ساخت و پروژه یک روش مدیریت حرفه‌ای است که مجموعه‌ای از خدمات اعم از برنامه‌ریزی، طراحی، اجرا و پس از ساخت را شامل می‌شود که هدفش دستیابی به اهداف پروژه از جمله مدیریت کیفیت، هزینه و زمان است.»
  • «مدیریت پروژه ساخت شامل سازماندهی، برنامه‌ریزی، بسیج و جهت‌دهی تجهیزات، مصالح ساختمانی و مدیریت نیروهای کاری در مرحله اجرای پروژه است.»

تعاریف متفاوت هستند! اما در یک تعریف جامع‌تر می‌توان گفت: «مدیریت ساخت و ساز به معنای ترکیب طراحی و دانش ساختمان‌سازی با مدیریت مالی، مدیریت زمان و مدیریت نیروی کار است.»